BAĞCILIK
Yerel endemik üzümlerin yanısıra, uluslararası endemik üzümler de kullanılarak bögesel şarapların üretiminin yapılacağı binanın mimarisinde yerel malzemelerin kullanımı öngörülmüştür.


Girişten Görünüş


Yol Cephesinden Görünüş


Satış Bölümünden Görünüş


Tadım Bölümünden Görünüş


Yerleşim Planı


Şarap Fabrikası Vaziyet Planı


Giriş Cephesinden Görünüş


Bahçe Kat Planı


Zemin Kat Planı


Yol Cephesinden Kesit


Yan Cepheden Kesit


Sağ Yan Cephe


Ön Cephe


Arka Cephe